Trelar trwm 150 tunnell

Trelar trwm 150 tunnell yn berffaith ar gyfer swyddi dymchwel lle mae nwyddau trwm iawn i gael eu symud yn yr ardal.

Mae gan 12 ysgwydd arwyneb gwastad o 18 m o hyd. Llwythi 150 tunnell.

Gellir ei reoli gyda phedair echel yn y tu blaen a phedair echel yn y cefn. Dim ond trwy'r bar tynnu y mae rheolaeth yn digwydd.

Olwynion gyda gwadn wedi'u mowldio'n llawn. Y gymudo.