Saesneg "London Taxi".

Tacsi Saesneg Llundain, Model F x model 3 blynedd 1950.

Cwblhewch gyda'r tacsimedr gwreiddiol.

Cyflwr rhagorol.

Sweden wedi'i chofrestru gyda rhif cofrestru HJM 807