FL Smidth 150 tunnell yr awr

Melin forthwyl lai cadarn gydag adeiladwaith unigryw.

Dyluniwyd y gwasgydd fel bod y deunydd sydd i'w falu yn cael ei fwydo i'r brig ac yn cwympo i fasged gydag asennau. Mae gan y gwasgydd rotorau dwbl ac mae'r morthwylion yn taro'r deunydd trwy'r asennau. Dim ond pan fydd y deunydd yn ddigon bach y mae'n cwympo trwy'r asennau a'i falu ymhellach cyn i'r deunydd fynd trwy'r gwiail grât ar waelod y gwasgydd.

Yn addas ar gyfer malu mwynau o'r math o galchfaen, marmor, tywodfaen, cwartsit, dolomit, mica, canopi copr, calsit, talc, plastr.

Mae gan y gwasgydd berynnau darnau sbâr helaeth, dyrnu, gwiail gratio, gorchuddion basged ac ati.

Yn gyntaf oll mae brig y gwasgydd gyda bwyd anifeiliaid a thu ôl mae gwaelod y gwasgydd gyda basged.

Mae'r gwiail i'w gweld ar waelod y gwasgydd. Gwelir y fasged oddi uchod, gallwch weld sut mae'r curiadau'n mynd trwy'r asennau.

Agos agos at strôc. Bachyn ceiliog i'w weld oddi uchod.