Gwasgydd morthwyl Polysius.

Defnyddiwyd planhigyn malu polysius i falu calchfaen.

Digwyddodd y mathru o floc calchfaen 3-tunnell i lawr i faint o 40 mm mewn un cam.

Diolch i bwysau mawr y rotor, 25 tunnell ac olwynion 10 tunnell, mae'r gwasgydd hefyd yn addas ar gyfer malu amrywiaeth o ddeunyddiau eraill fel marmor, tywodfaen, cwartsit, dolomit, mica, bwâu copr, calsit, talc, plastr.

Mae'r gwasgydd hefyd wedi'i ddefnyddio i falu bonion wrth gynhyrchu biodanwydd i'w hylosgi. Mae bonion hefyd wedi'u malu am gynhyrchu sglodion mawr fel deunydd sy'n lleihau wrth doddi aloion ferro.

Mae'r pwysau mawr hefyd yn golygu bod y defnydd o drydan yn isel.

Mae pwysau'r rotor a'r olwynion clyw tua 35 tunnell. Mae gan y rotor strôc rhydd. Mae pob strôc yn pwyso tua 120 kg.

Rotor ychwanegol ar gael.

Cyfanswm pwysau'r planhigyn malu hwn yw tua 75 tunnell.

Modur trydan 400 kW.

Mae'n hawdd symud y gwasgydd i'w gludo.

Mae gwasgydd â chynhwysedd tebyg sydd gennym ar werth yn FL Smidth 500 tunnell.

Rotor ychwanegol

Gwisgwch ar ôl 3.5 miliwn tunnell o galchfaen.