Malinross sy'n symud yn araf gyda thair sgriw

Offer sylfaenol addas ar gyfer adeiladu planhigyn ar gyfer ailgylchu gwahanol fathau o ddeunyddiau fel papur - plastig - gwydr - ffabrig - pren a mwy.

Mae agor porthiant mawr yn darparu dadelfennu effeithlon o feintiau darnau mwy.

Defnyddiwyd y cyfleuster am gyfnod byr ac mae mewn cyflwr da iawn.

• Cilfach yn agor 1,5 mx 1,5 m

• Yn dadelfennu i'r ffracsiwn a ddymunir trwy ddewis agoriad y grid.

• Gweithrediad hydrolig gyda thri phwmp ar wahân.

• Gofynion trydan oddeutu 400 Amp.