Rhannau sbâr ar gyfer FL Smidth 150 tunnell yr awr

Gan gadw tai, gwiail roster, atodiadau rhestr ddyletswyddau, modur trydan, siafft rotor