sgriwiau oeri

4 sgriw oeri
Hyd 6 metr x lled 1,4 m
Mae yna 2 gerau ychwanegol hefyd
Gellir ei ddefnyddio ar gyfer oeri lludw, tywod ffowndri neu debyg.