Gwregys cludo rhigol yn fras

Hyd: tua 16 metr

Lled: 85 cm