Gwregys cludo gyda graddfeydd

Hyd: tua 4 metr

Lled band: tua 80 cm