Gwregys cludo wedi'i orchuddio

Gwregys cludo caeedig gyda deorfeydd agored.

Cyfanswm hyd: tua 16 metr

Lled band: 85 cm