Winbergsrivare

Mae gan y grater borthiant llorweddol.

Lled rotor 100 cm.

Gellir ei gyfarparu â'r gogr a ddymunir.